Triển lãm sách và giao lưu với nhà báo Hữu Bình nhân Ngày sách Việt Nam

03 tháng 11, 2016

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2016, sáng ngày 21/04 Thư viện Trường Đại học Phú Yên tổ chức Triển lãm sách và giao lưu với nhà báo Hữu Bình. Với 3 chủ đề "Văn học -  Nâng cánh ước mơ", "Sách -  Hành trang vào đời" và "Những tác phẩm văn thơ của cán bộ giáo viên Trường Đại học Phú Yên" Ngày Hội sách năm nay đã mở rộng quy mô và thu hút nhiều bạn đọc hơn năm trước.
Top